1. Een nieuwe koers in de gemeente Venlo

2. Aandacht voor alle dorpen, wijken en kernen die de gemeente Venlo rijk is

3. Passende zorg voor iedereen die dat nodig heeft

4. Extra aandacht voor goede jeugdzorg

5. Het stimuleren van het sport- en verenigingsleven

6. Een schone, groene en veilige leefomgeving

7. Lokaal ondernemerschap moet beloond worden

8. Gezonde en verantwoorde financiële ontwikkeling

9. Armoedebeleid en schuldendienstverlening

10. Wij zorgen voor onze ouderen
Onze Speerpunten