EENLokaal Meedoen

Steun ons!
Word sponser of donateur.

Het kost geld om het partijprogramma en onze partij de nodige bekendheid te geven.
Dit geld dragen leden, donateurs en sponsoren bij.

Vindt u ook dat wij een goede kans moeten krijgen om onze programmapunten te verwezenlijken?

U kunt ons dan steunen als sponsor en uw (anonieme) bijdrage storten op ons
banknummer: NL47RABO 0320816524
t.n.v. EENLokaal te Venlo.

Ik wil graag lid worden van EENLokaal.
De contributie bedraagt € 15,00 per jaar.

Klik op onderstaande button om u aan te melden.

Copyright © 2017 EENLokaal. All rights reserved