vervolg: Motie mensturatiearmoede door EENLokaal. vervolg: Motie mensturatiearmoede door EENLokaal.🗣️ Raadslid Ergün Cangir ‘Bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen die in armoede leven, is er thuis soms geen geld  voor menstruatieproducten.  Twee procent van deze producten worden hergebruikt. Menstruatiearmoede heeft een negatieve invloed  op het inkomen en de opleiding van vrouwen en hierdoor dus ook op hun functioneren in de samenleving. Menstruatiearmoede versterkt de genderongelijkheid en dus daarmee ook de kansenongelijkheid.
 
😧 Er zijn helaas maar 8 MUP’s (menstruatieproducten uitgiftepunten) in de gemeente Venlo, verdeeld over Blerick en Venlo. In de  andere stadsdelen zijn  géén MUP’s. Daarnaast zijn deze MUP’s niet toegankelijk tijdens de avonduren en weekenden en worden deze MUP’s beheerd door particulieren die steunen op giften van particulieren en stichtingen.
 
🫂 EENLokaal vindt dat ieder meisje (vrouw) toegang moet hebben tot menstruatieproducten die haar passen Aangezien (als gevolg van hoge inflatie) de armoede dramatisch toeneemt, mag dit niet ten koste gaan van hygiëne welke een eerste levensbehoefte is. Niemand zou moeten kiezen tussen maandverband en eten!’
 
🤝 De andere moties die EENLokaal mede ingediend heeft, zijn: ‘Actieve grondpolitiek’ samen met D66, ‘Zwemmen onder schooltijd’ samen met CDA, ‘Gelijke stagevergoeding MBO/HBO/WO’ samen met PvDA en ‘Blerick is Blerick’ samen met PVV, die unaniem werden aangenomen door de raad.
 
🤝 De amendementen die EENLokaal mede ingediend heeft zijn: ‘Stimulering Topsport’ samen met VVD en PvdA, ‘Haalbaarheidsonderzoek Gemeenschapsaccomodatie Venlo-Oost’ samen met PvdA en ‘Stimulering meer stageplaatsen en ondersteuning begeleiding bij stages en leerbanen MBO’ samen met PvdA.Terug