EENLokaal Actueel

Belangrijk!

Vanaf 1 januari 2020:
Kijk in je Wijk 3

1 januari 2020:
StadspasVenlo

25-26 april 2020:
Venlo Fietst

23-01-2020
We doen het best goed in Venlo!

De Provincie heeft de gemeenteraad een brief gestuurd waarin gemeld wordt dat de Provincie blij is met de begroting van de gemeente Venlo en we ook in 2020 niet onder verscherpt toezicht van de Provincie komen. Hieronder het eerste deel van de brief.

We doen het best goed in Venlo!

Begroting 2020, Geachte raad, in ons schrijven van 26 maart 2019, 2019/22076, hebben wij uiteengezet onder welke voorwaarden een gemeente in 2020 in aanmerking kan komen voor repressief begrotingstoezicht. Aangezien uw gemeente aan alle voorwaarden voldoet, komt zij in 2020 voor deze vorm van toezicht in aanmerking. Dat betekent dat noch de begroting, noch de wijzigingen daarvan onze goedkeuring behoeven.
28-12-2019
EENLokaal erg blij: totaalaanpak van Kaldenkerkerweg Tegelen weer een stuk dichterbij!
Omdat de provincie 900.000 euro beschikbaar wil stellen, is de verbetering van de Kaldenkerkerweg in Tegelen weer een stap dichterbij.

01-01-2020
Kijk in je wijk 3
In onze gemeente Venlo zijn veel bijzondere plekken te vinden.
Van mooie natuur tot bloeiend verenigingsleven en van een stukje historie tot plekken waar we samenkomen.
Deze plekken vertellen wat over het DNA van ieder dorp en iedere wijk.

EENLokaal is van mening dat we die plekken en de identiteit van ieder dorp en iedere wijk moeten koesteren en die identiteit mag gevierd worden.

Herkent u deze plek? Stuur dan een bericht naar kijkinjewijk@eenlokaal.nl met de plek en uw naam, adres en telefoonnummer en wellicht geniet u binnenkort van een heerlijke EENLokaal taart.
Inzenden kan tot en met 31 januari!
09-11-2019
Begroting 2020-2023 unaniem door de gehele gemeenteraad van Venlo aangenomen
Eerste reactie van EENLokaal wethouders Frans Schatorjé en Ad Roest nadat de begroting 2020-2023 unaniem door de gehele gemeenteraad van Venlo wordt aangenomen. Complimenten aan iedereen die dit mogelijk gemaakt hebben. Nu de schouders er onder en aan het werk; er is nog genoeg te doen in deze stad.
Venlo Fietst
25 en 26 april 2020
EENLokaal fractieondersteuner Laurence Winter is mede-initiatiefnemer van een nieuw fietsevenement in Venlo
Goed Bezig!
Stichting Venlo Fietst
De stichting VenloFietst heeft er via bemiddeling door fractievoorzitter Luud Pieko van EENLokaal voor kunnen zorgen dat houders van de Stadspas Venlo (vanaf januari) voor het meedoen aan VenloFietst op 25 & 26 april 2020 een fikse korting krijgen.
20-11-2019
Ook ambulances moeten langzamer rijden op de snelweg
EENLokaal maakt zich zorgen over de gevolgen van verlaging van de maximum snelheid op de snelwegen voor de ambulancedienst en onze inwoners.
Bij het terugschroeven van de maximale snelheid op onze snelwegen zal het spoedvervoer aanmerkelijk (30 km/u) trager gaan verlopen. En dat terwijl elke seconde telt! Spoedvervoer gaat ook over vervoer over langere afstanden naar specialistische ziekenhuizen.
Daarom heeft Leon van den Beucken van EENLokaal vragen gesteld aan het college alsmede ook LOKAAL-LIMBURG aan Gedeputeerde
06-11-2019
Begroting 2020 in één oogopslag!
01-10-2019
Belfeldse Rotondes Schoolstraat en Geloo hebben de aandacht
09-11-2019
Tugba Ozkaya:
"Armoede moet bespreekbaar worden!"
Schaamte, laaggeletterdheid en anders taligheid moeten inwoners ervan niet weerhouden om een aanvraag in te dienen. Wij krijgen nog heel veel signalen binnen dat er sprake is van verborgen armoede op scholen, wijken en onder de ouderen. Tugba Ozkaya heeft namens EENLokaal om die redenen een motie ingediend om onderzoek te doen naar verborgen armoede en armoedebestrijding onder kinderen en ouderen. De motie kreeg veel steun en werd bijna unaniem aangenomen
30-10-2019
EENLokaal ziet hoogspanningslijn door Klingerberg graag verdwijnen

Copyright © 2017 EENLokaal. All rights reserved