vervolg: “De Kanjer van Venlo” vervolg: “De Kanjer van Venlo”

Kanjer van Venlo vanaf nu ook voor niet-ingezetenen van onze gemeente.
De vrijwilligersonderscheiding “De Kanjer van Venlo”, die voor mensen die zich inzetten voor de samenleving binnen de gemeente Venlo, is er nu ook voor mensen die niet (meer) binnen onze gemeente wonen.

Wij bogen op onze vrijwilligers, steeds meer en meer. De verborgen parels van onze samenleving, worden ze ook wel eens genoemd. Deze mensen treden namelijk niet op de voorgrond, maar leveren hun bijdrage op vaak liever de achtergrond. Binnen bepaalde groepen van deze kanjers, zijn ook mensen die niet in deze gemeente wonen, maar in buurgemeenten. Dat leidt tot ongelijkheid, en is een heel slecht signaal naar onze samenleving, en werkt nogal remmend. 

Om dit te veranderen, had EENLokaal nog voor het zomerreces een motie opgesteld en hier bleek veel politiek draagvlak voor te zijn, deze motie kon evenwel worden ingetrokken. Dit omdat we van het college een sterke toezegging kregen dat vanaf nu ook mensen buiten de gemeentegrenzen in aanmerking kunnen komen voor deze gemeentelijke waarderingsonderscheiding!

Kaartje is van Wikipedia

Terug