EENLokaal erg blij:
totaalaanpak van Kaldenkerkerweg Tegelen weer een stuk dichterbij!
door: Leon van den Beucken
EENLokaal heeft hier in het verleden hard voor gevochten en heeft in 2016 reeds een motie opgesteld om extra geld beschikbaar te stellen. Iedere begrotingsbehandeling en kadernota behandeling werd door ons benut om hier op te hameren. De gemeente heeft al enkele jaren 1,1 miljoen op de plank liggen voor de totaalaanpak: verkeersveiligheid, inrichting, afwatering en veiligheid.

Dat is echter niet genoeg maar met de 9 ton die nu uit een provinciale pot van 25 miljoen komen voor fietsen in Limburg, gaat het de goede kant op. In de begrotingsbehandeling afgelopen november gaf de provincie nog aan geen geld te willen vrijmaken omdat men het een gemeentelijke zaak vond. Het fietsgebruik is hier de drijfveer.

We zijn er nog niet helemaal. Er is nog ongeveer 300.000 euro nodig om het gehele project van 2,3 miljoen te kunnen financieren, waarnaar nog op zoek gegaan moet worden. In februari moeten Provinciale Staten dit nog goedkeuren.