vervolg: Hoge energierekening vervolg: Hoge energierekening

EENLokaal kijkt terug op een constructieve sessie waarbij we raadsbreed, over de diverse partijen heen, onze zorgen hebben geuit en een ophaalronde hebben gedaan over mogelijk te nemen maatregelen.
Vanuit EENLokaal hebben we met name benadrukt dat we naast nieuwe ideeën ook moeten kijken hoe we reeds bestaande regelingen kunnen optimaliseren en versnellen. Daarbij ziet EENLokaal een mooie rol weggelegd voor de energiecoaches die op vrijwillige basis onze inwoners adviseren, helpen en ondersteunen bij besparingsmaatregelen. Concreet denken we aan aanpak naast advies, het beschikbaar stellen van energie besparende producten die gelijk ingezet kunnen tijdens het bezoek van dat een energiecoach aflegt, zoals ledlampen, tochtstrips en radiatorfolie. Het aanbrengen van radiatorfolie levert namelijk met een investering van enkele euro’s een besparing op die kan oplopen tot tientallen kuubs gas en daarmee tot enkele honderden euro’s met de huidige gasprijzen.

Tevens hebben we ons naast de financiële zorgen hard gemaakt voor het welzijn van onze inwoners en met name de jeugd. Hoge kosten binnen een gezin mogen niet leiden tot besparingen op lidmaatschapsgelden of contributies van verenigingen. Het sociaal samenkomen, ontspannen en sporten is, zeker in tijden waarbij zorgen en stress een rol spelen, van essentieel belang.

Het college van Burgemeester en Wethouders was net als de voltallige raad van mening dat we met de beperkte middelen die een gemeente ter beschikking heeft al het mogelijke moeten doen om onze inwoners te helpen waar mogelijk en dat snelheid daarbij essentieel is. Er komt zo spoedig mogelijk een uitgewerkt voorstel naar de raad waarbij voor het einde van de maand in de besluitvormende raadsvergadering meteen knopen doorgehakt kunnen worden.

Terug