vervolg: Aanleg snelfietsroute Belfeld-Reuver gaat beginnen na de zomer! vervolg: Aanleg snelfietsroute Belfeld-Reuver gaat beginnen na de zomer!


 
Samen met de inwoners zijn we hier blij mee. We hebben ons altijd hard gemaakt voor deze snelfietsroute en tevens voor de ontbrekende verlichting de laatste 800 meter voor de bebouwde kom van Reuver. Namens EENLokaal heeft Leon van den Beucken in 2019 ook gevraagd aan het college, om fietsverlichting uitdrukkelijk te bedingen als randvoorwaarde voor medewerking aan het snelfietspad. Immers toen koos de provincie voor deze nieuwe variant in plaats van de toeristische variant letterlijk langs de Maas.

De kosten van hete hele project worden deels door de gemeente Venlo gedragen, deels door de Provincie, en een kleiner deel door gemeente Beesel. Erg mooi dat het project ondanks de onvermijdelijke kostenstijgingen gewoon in beeld is gebleven. Ook goed dat de snelfietsroute toch nog een toeristische inslag heeft, doordat deze aan de westzijde komt te liggen en er direct zicht is op de Maas en de uiterwaarden. We hebben dan ook altijd de vinger aan de pols gehouden bij de ontwikkelingen.

Ook heeft EENLokaal vorig jaar nog verzocht om te kijken naar behoud van het huidige fietspad aan de andere zijde. Leon van den Beucken: “Het stuk van Rotonde Reuver tot aan Patersweg wordt een onverhard wandelpad en het kleinere stuk vanaf de Parallelweg tot Rotonde Raadhuis blijft liggen, zodat er daar niet overgestoken hoeft te worden. Zo wordt ook geregeld dat er geen voetgangers op de snelfietsroute hoeven te komen.”

De ontbrekende beveiliging bij de Schellekensbeek is voor de kerst ook al geplaatst, om valpartijen in het diepe te voorkomen. Uiteraard valt op dat er een klein stukje van het snelfietspad al gerealiseerd is, dat heeft te maken met de reparatie van het zinkgat: werk-met-werk maken. Fietsen is gezond, verbindend en goed voor de luchtkwaliteit!
Terug