vervolg: Motie EENLokaal aangenomen: afmaken euregionale fietsbewegwijzering  in ons grensgebied! vervolg: Motie EENLokaal aangenomen: afmaken euregionale fietsbewegwijzering in ons grensgebied!

Het Venlose college gaat onderzoeken hoe de fietsbewegwijzering aan de Nederlandse kant van de grens  eindelijk eens gerealiseerd wordt en gaat aansluiten op het Duitse netwerk.

Namens mijn fractie EENLokaal schreef ik een motie die al snel door een meerderheid  ondersteund werd en tot onze vreugde unaniem aangenomen is in de gemeenteraadsvergadering van gisteren.

Fietsen is gezond, gezellig, het verbindt, je geniet meer van de omgeving en het geeft geen uitstoot. Fietsen en wandelen in onze regio is ook vaak euregionaal, daar hoort ook een fatsoenlijke euregionale fietsbewegwijzering. Duitsland is ons hierin al 20 jaar voor, hoog tijd dat wij eindelijk eens een keer aansluiten.

Net over de grens is er een prachtig euregionaal systeem van fietsbewegwijzering opgezet, dat los staat van de knooppunten routes.  Dit in de dorpen, buitengebieden én bossen. Ook wordt verwezen naar dorpen aan onze kant. Aan de Nederlandse kant van de grenspalen is na bijna 20 jaar nog steeds niets ondernomen om het netwerk compleet te maken. Dat is zonde voor de hele euregio, de beleving, de horeca en het gevoel van gastvrijheid.

De gemeente gaat nu onderzoeken hoe het netwerk van fietsbewegwijzering aan onze kant van de grens eindelijk eens gereed gemaakt kan worden.  
Het is niet alleen aan de gemeente om dit te realiseren, kan wel  betrokken en verantwoordelijke organisaties bij elkaar brengen, het signaal afwerpen, het startschotgeven  en een actie op gang brengen.

Voor de doorgewinterde lezer: hier de achtergrond:

Bijna 20 jaar geleden heeft men aan de Duitse zijde van de Gemeente Venlo de fietsbewegwijzering  aanzienlijk verbeterd en uitgebouwd. Hierbij is ook beoogd het Euregionale fietsverkeer, dus met Nederland, te bevorderen. Er wordt op veel cruciale punten dan ook verwezen naar Arcen, Velden, Venlo, Tegelen en Belfeld. En natuurlijk ook naar andere Nederlandse kernen die niet bij Venlo horen.  Deze borden zijn niet te verwarren met knooppuntenroutes of fietsroutes. Ze staan er feitelijk los van, maar In Duitsland zijn deze borden wel vaak gecombineerd.
De betreffende borden in Duitsland verwijzen naar steden, dorpen of belangrijke punten / gebieden, dus ook in Nederland. Ze staan in de dorpen, buitengebieden en in bosgebieden en hebben ook in Duitsland de rode letters op wit vlak, in pijlvorm. Ook wandelaars kunnen gebruik maken van deze vorm van bewegwijzering.
Nadat rond 2002 de fietsbewegwijzering aan Duitse zijde geoptimaliseerd is, is er in de gebieden die  op Nederlands gebied aansluiten , bijna 20 jaar later hoegenaamd nog steeds geen enkele actie ondernomen om aan te sluiten op de fietsbewegwijzering van Duitsland.
Eén enkele uitzondering daargelaten. Pal op de grens van Belfeld met Kaldenkerken staat welgeteld één Nederlandse wegwijzer. Deze verwijst – welhaast demonstratief - enkel terug naar Kaldenkerken en naar de Duitse fietsroutes, en niet naar Nederlandse doelen. Alsof de fietsroutes in ons land eindigen meteen aan de grens. En dat terwijl de Duitse wegwijzers even verderop juist verwijzen naar Nederlandse fietsroutes en dorpen.  Het continuïteitsbeginsel is dus volledig tenietgedaan.

Opvallend is dat de fietsbewegwijzering in grote delen van Venlo(Centrum)  en Blerick wel aanwezig is, en verwijst naar doelen als centrum, Blerick, Maasbree.  En dat terwijl het fietsverkeer gezien het parallel lopen van fietspaden aan Rijkswegen en andere doorgaande wegen, op veel plaatsen zou kunnen ‘meeliften’ met de autobewegwijzering. Iets wat de beoogde buiten- en bosgebieden juist niet van toepassing is. Overigens word het fietsverkeer ook hier niet verwezen naar plaatsen in Duitsland, maar enkel als ‘Duitsland’ afgedaan op de bordjes.
Deze wegwijzers (in rood op wit, volgens richtlijnen) zouden ook buiten Venlo-stad op cruciale locaties geplaatst moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn plekken vlakbij de veerponten aan de Maas, aan weerskanten van de fietsbruggen A73, Belfeld/Tegelen, bij de bovenste Molen in Venlo, Groote Heide, buitengebieden Velden, Lomm en Arcen, Hinsbeckerweg Venlo enz.  Natuurlijk moet daarbij rekening gehouden worden met het zogenaamde continuiteitbeginsel.


Terug