EENLokaal Visie

EENLokaal Beginselprogramma
Eén sterk lokaal geluid Beginselprogramma EENLokaal, juni 2017

Het beginselprogramma verwoordt de idealen van onze politieke partij. Het vormt de grondslag, de basis, van waaruit wij handelen. Wij, EENLokaal, vormen een sterke lokale politieke partij voor alle inwoners van de gemeente Venlo. Onze doelstelling is het behartigen van de belangen van alle inwoners, waarbij wij altijd redeneren vanuit de inwoners en de lokale situatie.

Wie zijn wij - Wij zijn thuis in uw omgeving
Wij zijn een lokale politieke partij die haar wortels stevig verankerd heeft in alle woonwijken en -kernen van de gemeente Venlo. Wij zijn thuis in uw omgeving en weten dan ook wat er lokaal écht speelt. We bieden een toegankelijk luisterend oor voor datgene waar inwoners tegenaan lopen, maar houden ook zeker onze eigen ogen en oren open. De partij biedt een sterk onafhankelijk lokaal geluid, vrij van landelijke partijbelangen. Lokale thema’s vragen namelijk om lokale oplossingen.

Waar staan wij voor – Wij stellen de mens centraal
De gemeentelijke politiek moet aandacht hebben voor héél Venlo, voor álle wijken, kernen en dorpen die onze gemeente rijk is. Venlo is zoveel meer dan enkel de binnenstad. Een rechtvaardige verdeling in aandacht, tijd en middelen is dan ook niet meer dan normaal. Deze wijken, kernen en dorpen kennen hun eigen lokale identiteiten en deze verscheidenheid is iets om gruuëts (trots) op te zijn. De pareltjes van de leefomgeving van deze gemeentedelen, zoals het rijke verenigingsleven, moeten dan ook gekoesterd en ondersteund worden. Zij vormen een van de bouwstenen van de verbondenheid in onze gemeente.

Onze aanpak - Gewoeën doon (gewoon aanpakken)
De mouwen opstropen en aanpakken, gewoeën doon, daar geloven wij in. Samen met álle inwoners van de gemeente Venlo zorgen we ervoor dat onze gemeente een fijne leefomgeving is en blijft. Voor nu en in de toekomst voor onze kinderen. Initiatieven en betrokkenheid vanuit inwoners moedigen wij dan ook van harte aan. Als partij hebben wij een controlerende en kritisch opbouwende taak. We houden de vinger aan de pols en geloven niet in “nee, maar”, maar juist in “ja, mits”. Onszelf daarbij ook kritisch een spiegel voorhouden, schuwen we niet. We geloven in zuiverheid, transparantie en je verantwoordelijkheid nemen, zoals een politieke partij die haar inwoners dient, behoort te doen.
EENLokaal Speerpunten
1. Een nieuwe koers in de gemeente Venlo
2. Aandacht voor alle dorpen, wijken en kernen die de gemeente Venlo rijk is
3. Passende zorg voor iedereen die dat nodig heeft
4. Extra aandacht voor goede jeugdzorg
5. Het stimuleren van het sport- en verenigingsleven
6. Een schone, groene en veilige leefomgeving
7. Lokaal ondernemerschap moet beloond worden
8. Gezonde en verantwoorde financiële ontwikkeling
9. Armoedebeleid en schuldendienstverlening
10. Wij zorgen voor onze ouderen
EENLokaal Coalitieakkoord 2018-2022

"Samen Venlo veranderen"
EENLokaal Verkiezingsprogramma 2018-2022

"Een nieuwe koers in de Gemeente Venlo"

Copyright © 2017 EENLokaal. All rights reserved