vervolg: Spoorvisie Venlo 2030 behandeld in de gemeenteraad vervolg: Spoorvisie Venlo 2030 behandeld in de gemeenteraad

Afgelopen woensdag  is in de gemeenteraad unaniem de spoorvisie 2030 aangenomen. Het spoor en het gebruik bepalen ook het beeld en de leefbaarheid binnen onze gemeente maar heeft ook invloed op de economie. Wij vonden het positief dat de leefbaarheid prominent onderdeel uitmaakt van de visie.

Deze visie richt zich op de situatie van een internationaal knooppunt. Voor wat betreft het goederenvervoer is dit eigenlijk al het geval. Voor personenvervoer moet dit nog meer vorm gaan krijgen in de internationale verbindingen. De nadruk wordt gelegd op de Oost-West as.

De gemeente heeft maar weinig invloed op een aantal van de ontwikkelingen die van belang zijn van de Spoorvisie. Veel ontwikkelingen door het rijk worden aangestuurd en beslist. Toch heeft EENLokaal wel een aantal geluiden laten horen.
EENLokaal heeft gepleit voor de toekomstige stations Grubbenvorst-Greenport en Belfeld. We blijven dit doen zolang er draagvlak bij onze inwoners voor is. Die kansen kunnen komen op het moment dat er dubbelspoor komt op de Maaslijn. Dat is dan op lange termijn, eerst wordt gewerkt aan elektrificatie (klaar 2024). Het college heeft ons een lobby toegezegd beide treinhaltes als de kansen zich voordoen, dat staat ook in een aparte toegevoegde notitie. Dat past ook bij de houding van de provincie, het draagvlak bij inwoners en eerdere uitspraken en rapportages.

Een IJzeren Rijn traject via Roermond en Venlo ziet EENLokaal niet zitten en gelukkig zijn we bepaald niet de enige! Heel slecht voor inwoners en natuur. Van Swalmen tot aan Venlo-Zuid, wonen ongeveer 60.000 mensen die hier last van gaan krijgen. Maar ook de lokale economie heeft hier niets aan, er zijn bovendien andere alternatieven. We moeten er niet aan denken dat er daarbij ook nog een spoorboog zou komen door het Joamerdal! De IJzeren Rijn via de Zuidelijke Maaslijn is een nachtmerrie, die geweerd moet worden.
Ook over de ammoniaktransporten vanuit het Zuiden beslist de gemeente Venlo niet maar wij zijn hierin duidelijk. Er moet een convenant komen waarin bepaald is dat bij OCI-Nitrogen in Geleen wordt gezorgd voor genoeg verwerkingscapaciteit. Woordvoerder Leon van den Beucken: “Het moet afgelopen zijn met dat gesleep van ammoniak door onze wijken en dorpen”. Er zal een brief worden opgesteld naar het Rijk, vanuit de gemeenteraad.
“De ontwikkeling van de Railterminal en Bargeterminal is van groot belang en EENLokaal heeft laten weten het ook belangrijk te vinden dat binnen het raamwerk van deze visie gezorgd wordt dat de ontwikkelingen goed op elkaar afgestemd zijn, in alle opzichten” aldus fractievoorzitter Luud Pieko.
Eventuele uitplaatsing van het emplacement in Venlo en een spooromleiding via de A67 in een verre toekomst behoren niet tot de visie 2030, maar mogen natuurlijk altijd op de agenda staan ter bespreking. Maar we zijn ook doordrongen van de nadelen hiervan, het college heeft daar een helder stuk over opgesteld. Een motie die opriep om – los van de spoorvisie - deze zaken bespreekbaar te houden op lange termijn, plus een standpunt tegen de IJzeren Rijn en lobby op termijn voor stations Greenport-Grubbenvorst en Belfeld kreeg geen raadsmeerderheid, ofschoon die laatste twee toch wel enig draagvlak hadden in de gemeenteraad.Terug