vervolg: EENLokaal maakt zich grote zorgen over leefbaarheid Boekend
Rijkswaterstaat gaat een aantal geluidswerende maatregelen aan de Blerickse kant van de A73 nemen, omdat daar vrijwel overal al geruime tijd de Geluid Productie Plafonds worden overschreden. Tegelijkertijd wordt de A73 ter hoogte van Blerick verbreed voor betere doorstroming en meer veiligheid. Dat is een goede zaak volgens EENLokaal als ook de ophoging van de geluidsschermen aan de zijde van Blerick, voor de leefbaarheid.

Maar voor Boekend komen er geen maatregelen. De redenen zijn volgens Rijkswaterstaat enerzijds de geringe verwachte toename van het geluid. En Boekend heeft minder inwoners. En wat is dan de oplossing: het GPP wordt gewoon verhoogd.

EENLokaal vreest – net als een aantal inwoners – dat er geluidstoename komt door de extra parallelstrook. Maar we vrezen ook nog eens extra effect is van geluid dat Boekend in gekaatst wordt, via de sterk verhoogde geluidschermen die aan de Blerickse kant worden geplaatst.

De kern Boekend heeft de afgelopen decennia al zwaar aan leefbaarheid moeten inboeten. In de eerste plaats door de A73 zelf en de toenemende verkeersintensiteit. En dan de uitbreiding van industrie van de Tradeports en de railterminal, met bijbehorende geluidsoverlast. Over niet al te lange tijd, staan er dan ook nog een aantal grote windturbines te gieren en kreunen, vlakbij de Boekend. De inwoners van Boekend betalen steeds de rekening voor de lokale en regionale economische belangen, voor de regionale en landelijke mobiliteit en straks ook nog duurzaamheid.

Maar wie houdt er überhaupt rekening met de optelsom van al deze zaken in het kader van leefbaarheid? Alle overlast stapelt zich namelijk wel op. Ons raadslid Leon van den Beucken stelde tijdens een informatieve, digitale raadsbijeenkomst met Rijkswaterstaat al vragen. Het bleek dat de windturbines, railterminal en industrielawaai niet meegenomen zouden zijn in een cumulatieve beoordeling door Rijkswaterstaat. En het is dus maar de vraag of de effecten van ophoging van de geluidschermen aan de kant van Blerick meegenomen zijn of in beeld zijn.

Hoewel Rijkswaterstaat beslist wat er gaat gebeuren, willen we onze zorgen niet verbergen en stellen we de gemeente Venlo vragen. De gemeente is namelijk wel een gesprekspartner van Rijkswaterstaat en is bovendien ook betrokken bij ontwikkelingen op de Tradeports.