vervolg: Aanpak meervoudige problematiek van de A75 in Tegelen blijft EENLokaal bezighouden

Op dit moment is de Kaldenkerkerweg in Tegelen nou niet bepaald de trots van Tegelen en de gemeente Venlo. In geen enkel opzicht!

Na de aanleg van A73 en A74 is het juist nog drukker geworden op deze invalsweg. Je zou deze weg gerust de “Kaldenkerkerweg A75” kunnen noemen. Dit gezien de drukte, de gereden snelheden en de onbedoelde functie als interlokale verbindingsweg. Daar komt nog bij dat de weginrichting niet veilig is, trillingen, gemanoeuvreer met vrachtauto’s, geen uitstraling, geluidshinder en afwaterproblematiek. De werkgroep Kaldenkerweg Tegelen heeft vijf jaar geleden zelf al een probleemanalyse opgesteld.
EENLokaal pleit en strijdt al jaren voor een totale aanpak, waarbij in 2016 de toenmalige gemeenteraad een door ons ingediende motie tot aanpak aannam. In 2017 werd de Kaldenkerkerweg unaniem als topprioriteit benoemd in het verkeersplan. Samen met de collega’s van de SP hebben we ook regelmatig de vinger aan de pols gehouden door het stellen van vragen.
Dat plan van aanpak ligt er, en het geld ligt klaar voor een groot deel van het traject. Maar we willen een aanpak tot aan de grens en daarvoor worden nu de laatste middelen bij elkaar gezocht, er is goede hoop dat deze gevonden worden. Op korte termijn zullen we dat weten.
In de afgelopen begrotingsbehandeling heeft EENLokaal de Kaldenkerkerweg Tegelen uiteraard weer tot onderwerp gemaakt, en we hebben daarbij het college verzocht om straks werk-met-werk te maken en meteen de vrachtwagenparkeerplaats op te ruimen. Omwonenden en de natuur hebben namelijk veel last van het oneigenlijk gebruik. Ronkende vrachtauto’s, draaiende koelmotoren en een deel van de parkeerders pleegt zelfs afvaldump. Dus de wethouder gaf aan, dit in het project mee te nemen.