EENLOKAAL STELT VRAGEN OVER DE TOEKOMST VAN DE DODENHERDENKING TEGELEN

Net als op andere plekken, is er in Tegelen op 4 mei een herdenkingsbijeenkomst, die zeer druk bezocht wordt. Je zou denken, hoe meer de tijd verstrijkt, des te meer de belangstelling afkalft. Niets is minder waar. Afgelopen keer waren er zelfs 350 aanwezigen in Tegelen. Deze herdenking is geen evenement in de zin van een (cultureel) feest. Het is een gemeenschappelijk moment van bezinning en besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. De mensen, die in met de hoogst mogelijke prijs hebben betaald voor onze vrijheid, worden hierbij eervol herdacht. Het Tegels Comite Herdenking Gevallenen verzorgt ook de - voor ons land de unieke
 Soldatenmis. Maar de herdenking wordt breder getrokken dan alleen de Tweede Wereldoorlog. Daarbij wordt ook nog ieder jaar een basisschool in Tegelen bezocht, waar de kinderen bewust worden gemaakt van alles wat bij vrede komt kijken.

De noodklok werd zeer recentelijk (weer) geluid door het Tegels Comite Herdenking Gevallenen. Dat konden we lezen in de Via Limburg van 2 mei j.l. Ook Omroep Venlo heeft hier op 4 mei j.l. aandacht aan besteed. De subsidie is de laatste jaren steeds verder afgebouwd en is uiteindelijk gekelderd naar een schamele 270 euro per jaar. Dat heeft voor veel verontwaardiging en onrust gezorgd bij de inwoners van onze gemeente.

Leon van den Beucken van EENLokaal heeft hier schriftelijke vragen (artikel 44 vragen) over gesteld aan het college. EENLokaal is namelijk van mening dat het hier geen cultureel feest betreft in de zin van een evenement, maar een offici
ële herdenking met breed maatschappelijk belang. Ook vinden we dat binnen de gemeente Venlo de dodenherdenkingen voor de toekomst geborgd moeten blijven. Zeker bij het gebleken draagvlak hiervoor. Niet alleen in het stadscentrum, maar in alle kernen! Want daar wonen verreweg de meeste van onze inwoners c.q. belastingbetalers.

We vragen het college of men onze standpunten deelt en om met het comite van Tegelen in contact te treden en de subsidie aan te passen.