Kenniscentrum lokale politieke partijen Lokaal Limburg OSF
Privacybeleid EENLokaal Contact
 
EENLokaal Nieuws
In memoriam Pierre Janssen.

Een paar dagen geleden kwam het droevige bericht binnen dat Pierre Janssen was overleden.
We hebben het allemaal kunnen lezen en de meesten weten gewoon dat Pierre enkele jaren terug aan de wieg heeft gestaan van de Lokale Democraten.
Pierre was jaren lang een echt politiek dier en wist met een oprechte en soms eigenzinnige manier veel te bereiken in de Raad. 
Bestuur en leden zullen tijdens de ALV 1 minuut stilte in acht nemen.
Tijdens de uitvaardienst zaterdag a.s. in het crematorium Blerick  zullen enkele leden aanwezig zijn.
EENLokaal

Vandaag werd er bij diverse supermarkten in onze gemeente aandacht gevraagd en levensmiddelen ingezameld voor de voedselbank. Deze grote actie op initiatief van L1 zorgt ervoor dat o.a. Stichting Voedselbank Venlo de nodige voorraden kan aanvullen.Samen met heel veel verenigingen, collega partijen en andere vrijwilligers hebben wij deze actie mogen ondersteunen. Samen met de collega's van 50plus Venlo hebben we bij Trefcenter Venlo gezien hoe vrijgevig groot Venlo is.
Van Tugba Ozkaya raadslid EENLokaal

Zij heeft de bijeenkomst in Utrecht van de klankbordgroep bijgewoond.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken investeert de komende jaren in het versterken van de lokale democratie en het lokaal bestuur. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voert ProDemos een verkenning uit naar de ondersteuningsbehoefte van lokale politieke partijen.

Begin februari komt er een website beschikbaar genaamd Kenniscentrum lokale politieke partijen.
Begrotingsbehandeling november 2018

Afgelopen begroting stond in Venlo in het teken van onrust over de bezuinigingen op sport en cultuur. Ook
EENLokaal kreeg reacties vanuit de gemeenschap. Terecht, en wij danken daar iedereen voor. Naar deze inbreng hebben wij natuurlijk goed geluisterd. Onze fractievoorzitter Luud Pieko heeft namens EENLokaal in de gemeenteraad het woord gevoerd over dit onderwerp.

De 21,7 miljoen euro die Venlo eenmalig uit de stroppenport gekregen heeft, is zeer welkom. Het is geen extra geschenk van de overheid, maar een onderkenning dat Venlo de afgelopen jaren te weinig geld heeft gekregen voor de uitvoering van de (jeugd)zorg en participatie. Dat geld werd eerder wel onttrokken aan de algemene reserve en moet ook weer terug in die pot. Dat is ook zo afgesproken, ook met de provincie, die Venlo ondersteunt. Ons college houdt verder een aantal risicoprojecten tegen het licht. Twee grote projecten zijn er al geschrapt.

Fractievoorzitter Luud Pieko: “we willen het verenigingsleven, sport en cultuur niet in de kou laten staan. Omdat het extra geld iets meer lucht geeft, hebben we andere meevallers gebruikt om alvast voor 2019 een aantal bezuinigingen terug te draaien. Waar wij beslist niet aan wilden komen - in tegenstelling tot een aantal andere fracties - zijn de armoedegelden!” Ook dat is dus niet gebeurd.  Luud: “Het teruggegeven geld geeft ook de rust en de ruimte om het subsidiebeleid in de breedste zin te herijken, opnieuw te bestuderen. En het geeft de tijd om voor lange termijnoplossingen te gaan kijken in de richting van de kadernota in het late voorjaar en hiermee aan de slag te gaan. De financiële situatie blijft de komende paar jaar zodanig dat we extra goed moeten blijven nadenken over waaraan we het geld uitgeven”. Bezuinigingen die niet doorgaan zijn wijkgericht werken, armoedebeleid, sporttarieven, service op groen en civiel, kunstencentrum, culturele projecten en activiteiten.


Programmabegroting 2019-2022

Wandeling Hout-Blerick.

Een zeer leerzame wandeling door het buitengebied van Hout-Blerick georganiseerd door EENLokaal heeft maar liefst 41 deelnemers getrokken. De highlights van dit mooie dorp verspreid over een route van 8 kilometer werden toegelicht door een ervaren gids uit het dorp. De deelnemers kregen nog een kop tomatensoep met brood aangeboden in Zalzershaof.
Hans Huijs van EENLokaal kondigde de volgende wandeling aan die plaatsvindt in de zomer vanuit natuurgebied rondom Lomm.

 
EENLokaal (raads)leden doen mee aan Provinciale Verkiezingen voor LOKAAL-LIMBURG!

Lees meer.....