EENLokaal Visie

EENLokaal Beginselprogramma
Eén sterk lokaal geluid Beginselprogramma EENLokaal, juni 2017

Het beginselprogramma verwoordt de idealen van onze politieke partij. Het vormt de grondslag, de basis, van waaruit wij handelen. Wij, EENLokaal, vormen een sterke lokale politieke partij voor alle inwoners van de gemeente Venlo. Onze doelstelling is het behartigen van de belangen van alle inwoners, waarbij wij altijd redeneren vanuit de inwoners en de lokale situatie.

Wie zijn wij - Wij zijn thuis in uw omgeving
Wij zijn een lokale politieke partij die haar wortels stevig verankerd heeft in alle woonwijken en -kernen van de gemeente Venlo. Wij zijn thuis in uw omgeving en weten dan ook wat er lokaal écht speelt. We bieden een toegankelijk luisterend oor voor datgene waar inwoners tegenaan lopen, maar houden ook zeker onze eigen ogen en oren open. De partij biedt een sterk onafhankelijk lokaal geluid, vrij van landelijke partijbelangen. Lokale thema’s vragen namelijk om lokale oplossingen.

Waar staan wij voor – Wij stellen de mens centraal
De gemeentelijke politiek moet aandacht hebben voor héél Venlo, voor álle wijken, kernen en dorpen die onze gemeente rijk is. Venlo is zoveel meer dan enkel de binnenstad. Een rechtvaardige verdeling in aandacht, tijd en middelen is dan ook niet meer dan normaal. Deze wijken, kernen en dorpen kennen hun eigen lokale identiteiten en deze verscheidenheid is iets om gruuëts (trots) op te zijn. De pareltjes van de leefomgeving van deze gemeentedelen, zoals het rijke verenigingsleven, moeten dan ook gekoesterd en ondersteund worden. Zij vormen een van de bouwstenen van de verbondenheid in onze gemeente.

Onze aanpak - Gewoeën doon (gewoon aanpakken)
De mouwen opstropen en aanpakken, gewoeën doon, daar geloven wij in. Samen met álle inwoners van de gemeente Venlo zorgen we ervoor dat onze gemeente een fijne leefomgeving is en blijft. Voor nu en in de toekomst voor onze kinderen. Initiatieven en betrokkenheid vanuit inwoners moedigen wij dan ook van harte aan. Als partij hebben wij een controlerende en kritisch opbouwende taak. We houden de vinger aan de pols en geloven niet in “nee, maar”, maar juist in “ja, mits”. Onszelf daarbij ook kritisch een spiegel voorhouden, schuwen we niet. We geloven in zuiverheid, transparantie en je verantwoordelijkheid nemen, zoals een politieke partij die haar inwoners dient, behoort te doen.

EENLokaal speerpunten voor de dorpen en wijken


Arcen

- Behoud van het dorpskarakter
- Meer parkeergelegenheid, eventueel in samenwerking met de kasteeltuinen
- Zichtbare handhaving op drukke dagen
- Geen bussen en landbouw verkeer door het centrum, maar wel dat Arcen goed bereikbaar blijft met de bus
- Realiseren van hoogwaterbescherming
- Aanrijtijden hulpdiensten binnen de normen
- Verstevigen van de toeristische functie

Belfeld

- Behoud van het dorpskarakter
- Blijven stimuleren van zelfwerkzaamheid in buurten en verenigingen
- Verkeersveiligheid in het buitengebied
- Behouden en stimuleren van het winkelbestand in Belfeld
- Weren van vrachtverkeer in de dorpskern
- Opknappen historisch centrum Belfeld en Koninginneplein
- Stimuleren van de horeca in Belfeld
- Leefbare wijken en buurten met een mix aan nieuwbouw
voor alle woonsegmenten en woonzorgvormen stimuleren
- Fatsoeneren en moderniseren spoorwegviaduct den Boag
- Realiseren van een treinstation, indien dubbelspoor gerealiseerd wordt

Blerick

- Inrichten van 30 km zones in diverse straten
- Het verminderen van geluid- en fijnstofoverlast van A73/A74
- Aandacht voor winkelaanbod en sfeer in het centrum
- Goede en veilige ontsluiting van het Kazerneterrein
- Veiligheidsgevoel in omgeving station verbeteren
- Aandacht houden voor Vastenaovendkamp

Boekend

- Behoud van het dorpskarakter
- Het verminderen van geluid- en fijnstofoverlast van A73/A74
- Vinger stevig aan de pols houden m.b.t. ontwikkelingen windturbinepark
- Aandacht voor meer wandel- en fietsmogelijkheden omgeving Blerickse Bergen Hout-Blerick
- Behoud van het dorpskarakter
- Het verminderen van geluid- en fijnstofoverlast van A73/A74
- Verkeersveiligheid Baarlosestraat en dorp veiliger maken
- Meer en betaalbare woningen bouwen.
- Goede invulling Laerbroek; samen met de bewoners
- Nieuwe basisschool, sportcomplex en eventueel gemeenschapshuis MFA
- Inzetten op verfraaien en mooier maken van de dorpskern

Lomm

- Behoud van het dorpskarakter
- Realiseren van hoogwaterbescherming in overleg met inwoners

Tegelen

- Het verminderen van geluid- en fijnstofoverlast van A73/A74
- Gulicksebaan als extra verbinding van Venlo naar Tegelen
- Winkelaanbod en sfeer in centrum verbeteren
- Zorg voor culturele en historische monumenten, zoals het voormalige gemeentehuis

Steyl

- Behoud van het dorpskarakter
- Realiseren van hoogwaterbescherming in overleg met bewoners
- Onderhoud van de tuinen van paters en zusters evt. door buurtbewoners
- Realiseren van een gemeenschapsaccomodatie

Velden

- Behoud van het dorpskarakter
- Realiseren van hoogwaterbescherming in overleg met bewoners

Venlo

- Het verminderen van geluid- en fijnstofoverlast van A73/A74
- Betaalbare ruimtes voor bouw decors/carnavalswagens
- Opwaarderen/revitaliseren bedrijventerreinen
- Ruimte voor particulier initiatief voor het ontwikkelen van diverse woonvormen

Venlo Zuid

- Het verminderen van geluid- en fijnstofoverlast van A73/A74
- Gulicksebaan als extra verbinding van Venlo naar Tegelen

Venlo Oost

- Herontwikkeling voormalig perceel Gebra garage (Kaldenkerkerweg)
- Verkeersmaatregelen Kaldenkerkerweg evalueren en eventueel aanpassen
- Keulse Barrière gaan ontwikkelen

Venlo Centrum

- Voorzien in openbare toiletten
- Fietsenstallingen aan drie zijden van het centrum
- Verplaatsen verkeerspoller Peperstraat
- Wonen boven winkels nog verder stimuleren

Venlo Noord

- Leefbaarheid verbeteren Klokkengieterstraat
- Snelheidsbeperkende maatregelen Straelseweg/Veldenseweg
- Woonzorgvormen stimuleren in ’t Ven
- Parkeerproblematiek vrachtwagens Veegtes aanpakken
- Ontwikkelingen Veegtes en retailpark monitoren


Coalitieakkoord Venlo 2022

"Samen verder bouwen aan een gezond Venlo!"EENLokaal Verkiezingsprogramma 2022-2026

"Eén sterk lokaal geluid"

Copyright © 2017 EENLokaal. All rights reserved