EENLokaal blij! Er komen nu toch maatregelen Steilrand gebied!
door: Leon van den Beucken

Al jaren is de overlast en het toenemend brandgevaar in het Holtmühle-gebied en de Steilrand vele inwoners van Belfeld en Tegelen en toeristen een doorn in het oog. Met name in en bij de kleigroeves. Daar heeft EENLokaal de afgelopen jaren op gehamerd en er vele malen vragen over gesteld. Onlangs is er weer een gesprek geweest tussen gemeente, Staatsbosbeheer, gemeentelijke handhavers en politie waarbij ook Leon van den Beucken aanwezig was. Die had de gemeente voor het eerst al in 2014 gevraagd het voortouw te nemen de partijen bij elkaar te halen om samen maatregelen te treffen.
Er is nu een overeenkomst tussen de betrokken partijen, er komt een pakket aan maatregelen. Dus zullen onze inspanningen vruchten gaan afwerpen. EENLokaal is daar erg blij mee. Wij koesteren de natuur en de rust die mensen hier kunnen vinden.
Staatsbosbeheer is op de meeste plekken eigenaar, de gemeente is wegbeheerder. Er worden door SBB binnenkort een aantal wegen afgesloten met slagbomen voor gemotoriseerd verkeer. Op een aantal plekken vlak voor de poorten zullen wat extra parkeerplekken worden gerealiseerd. De gemeente gaat overal passende bebording plaatsen. Door politie, BOA’s en Staatsbosbeheer wordt zo veel mogelijk extra gehandhaafd op ongewenste zaken.
Wij gunnen mensen hun zwempleziertje, hoewel het in de kleigroeves gevaarlijk kan zijn. Het is echter niet de bedoeling dat men massaal met auto’s en scooters door de bossen gaat scheuren, brandende houtskool en afval achterlaat en houseparty’s houdt.
We verwachten niet dat alle vervuiling, brandrisico’s, natuurverstoring en geluidsoverlast wordt tegengegaan, maar hebben nu wel goede hoop dat er een verbetering merkbaar wordt, door de combinatie van maatregelen! De exacte datum van de realisatie van de afsluitingen en bebording is nog niet bekend, maar we verwachten dat dit op vrij korte termijn gebeurt.