Belfeldse Rotondes Schoolstraat en Geloo hebben de aandacht
door: Leon van den Beucken

De meningen over deze “bijentuinen” en de staat van onderhoud, zijn verdeeld. Maar voor veel inwoners van Belfeld zijn vormen deze een doorn in het oog. Er word vaak over gesproken. Het kan wel goed voor de natuur zijn, maar men vindt het geen gezicht, zo bij het binnenkomen in Belfeld.

Hierover is ons EENLokaal raadslid Leon van den Beucken dan ook het gesprek met de gemeente aangegaan. Er is daarna ambtelijk overleg geweest, en men heeft mij het volgende aangegeven:

De gemeente is momenteel in overleg met een ondernemer die serieuze interesse heeft om de rotondes te “adopteren”. Het overleg met deze ondernemer gaat over de voorwaarden die de gemeente aan een adoptie stelt. Eén van de voorwaarden zal zeker zijn dat de ondernemer een ontwerp van de herinrichting van de rotondes zal voorleggen aan bewoners cq. de Dorpsraad. Dat zal op korte termijn opgepakt gaan worden. Mocht het zo zijn dat adoptie geen haalbare optie blijkt, dan zal de gemeente serieus bekijken of uit haar eigen budgetten de rotondes gerenoveerd kunnen worden.

Er is richting de gemeente nog eens geduid op een goede communicatie en Leon zal dit onderwerp warmhouden en op gezette tijden vragen naar de status hiervan.