En de giftreinen?...zij rijden voort
door: Leon van den Beucken

Gisteren kreeg ons raadslid Leon van den Beucken een bijzonder E-mail. Een bericht waarin een inwoner van Venlo ons – en de collega’s van de SP – bedankte voor inspanningen en kritische vragen richting de gemeente. Het gaat hier om een dossier dat enorm leeft bij de inwoners. Namelijk de treinen met giftige of brandbare stoffen die over het emplacement van Venlo rijden of gerangeerd worden.
EENLokaal kan maar niet begrijpen hoe het mogelijk is dat het wettelijke aantal giftreinen vele malen wordt overschreden en de treinen ook nog langer gaan worden. En ook niet dat dit alles zou passen in de risico’s opgenomen in de omgevingsvergunning. Wij kunnen dit al helemaal niet bevatten als je bekijkt dat er in amper twee jaar tijd al drie ongevallen hebben plaatsgevonden. Het meest schokkend vindt EENLokaal dat er ook op een aantal niet-beveiligde sporen gerangeerd wordt met deze gevaarlijke treinen. Dat zijn ook de sporen waar de ongevallen plaatsvonden. En ja, ook acrylnitril wordt in Venlo gerangeerd of doorgevoerd!
Logisch dat we kritische vragen gaan stellen. De eerste vragen waren niet bevredigend beantwoord en riepen nieuwe vragen op, waarvan we de antwoorden nu heel snel willen zien!
ProRail wil direct met de gemeenteraad in contact, gaf onze burgemeester aan. EENLokaal waardeert het dat ProRail tekst en uitleg komt geven, voor onze beeldvorming. Maar onze aanspreekpunt is en blijft het college (portefeuillehouder onze burgemeester)! De burgemeester moet onze boodschap overbrengen. Deze boodschap is heel simpel: garantie van de veiligheid van de inwoners en naleving van de wet! En het lijkt er voor nu op dat dit alleen maar mogelijk is met drastische maatregelen. Vragen stellen is één ding, maar er moet ook iets gebeuren.
De mensen die bij het emplacement wonen lopen verreweg het meeste risico. Maar ook de mensen in Blerick, Tegelen, Steijl en Belfeld hebben recht op openheid van zaken en veiligheid.