vervolg: Aanpak geluidsoverlast Hout-Blerick eindelijk een feit vervolg: Aanpak geluidsoverlast Hout-Blerick eindelijk een feit

Er wordt al jaren over gepraat, nu is er een knoop doorgehakt. Ja, er wordt werk gemaakt van geluidswerende maatregelen voor de wijk Meuleveld, maar niet door het verhogen van de geluidsschermen zoals lang werd gedacht. Wel door het plaatsen van een diffractor.

Die bestaat uit metalen bakken met holtes, die geluid van de snelweg afbuigen en de lucht insturen. De techniek heeft een prijskaartje van zo'n vijf ton en is daarmee veel goedkoper dan de eerdere plannen om het huidige 310 meter lange geluidsscherm bij de Zuiderbrug op te hogen.

Geluidsscherm

Daarover wordt al sinds 2017 gesproken, maar de kosten van 8,3 miljoen euro waren te hoog. Voor geluidswerende maatregelen is nog een potje van zo'n vijf miljoen euro beschikbaar. Geld dat afkomstig is van de gemeente en provincie. De provincie had zich daarnaast verplicht nog eens vijf miljoen euro achter de hand te houden voor duurdere maatregelen, mits de doelmatigheid daarvan kan worden aangetoond. Dat was volgens de provincie bij het ophogen van het geluidsscherm niet het geval, dus bleef de hand op de knip.

Andere plekken

De relatief goedkope oplossing voor Hout-Blerick betekent dat het potje voor geluidswerende maatregelen nog aardig gevuld blijft. Nadat de werkzaamheden in Hout-Blerick zijn afgerond wordt bekeken of er nog andere plekken zijn waar extra maatregelen tegen geluidsoverlast getroffen moeten worden.

Terug