Geluidsoverlast A73/A74
door: Leon van den Beucken

EENLokaal maakt zich al langer zorgen om de geluidsoverlast die de A73 / A74 voor de Vossener, Annakamp, Meuleveld en Boekend teweeg brengt. We dienden in 2017 al een motie in “Vijf miljoen om meer te doen”.

De gemeente heeft een budget voor geluidswerende maatregelen en ook de Provincie heeft nog een inspanningsverplichting. EENLokaal is van mening dat de gemeente Venlo in de gesprekken met de provincie moet gaan voor het beste pakket maatregelen. Dat wil zeggen die combinatie van mogelijkheden die samen het beste totaalplaatje geeft voor de inwoners. We hebben ons in gesprekken met de gemeente laten verzekeren dat het college hiervoor zal gaan.

“We begrijpen dat onderzoek nodig was om tot een goede en verantwoorde afweging te komen en veel inwoners hebben hier begrip voor. Maar op een gegeven moment moet er wel een oplossing komen! Daar wordt nu naarstig aan gewerkt, want er ligt een aantal alternatieven op tafel”, aldus Leon van den Beucken van EENLokaal.