vervolg: Huisvestiging Dorpshuis Steyl vervolg: Huisvestiging Dorpshuis Steyl

De Raad stelt geld beschikbaar voor dorpshuis op Steyl.
Ook Steyl moet nu snel een gemeenschapsaccommodatie krijgen.
Om het enige Venlose dorp dat nog geen eigen voorziening heeft te helpen, is er 150.000 euro uitgetrokken.
Het geld werd woensdagavond vrijgemaakt door de gemeenteraad.
Die vergaderde over de positieve financiële resultaten; zowel op de jaarrekening 2021 als over het lopende jaar is er flink geld over.
Venlo is bezig met nieuw beleid rondom dorpshuizen, omdat er op dit moment een wirwar aan accommodaties is, met een enorm verschil in structuur en activiteiten.
Ook zijn er grote verschillen in subsidies.
Omdat het in elk geval de bedoeling is dat elk dorp of wijk een dorpshuis heeft, wilde de raad niet langer wachten totdat dat nieuw beleid klaar is.
De 150.000 euro is bedoeld voor inrichtingskosten en huurkosten van een tijdelijke oplossing in Steyl.
Waar de overschotten aan moeten worden besteed, leidde woensdagavond tot een verhit debat tussen oppositie en coalitie.
De oppositiepartijen verwijten de collegepartijen niet open te staan voor hun wensen, iets waartoe de informateur bij het smeden van een coalitie nog toe had opgeroepen.
Zo haalde een motie van de zeven oppositiefracties om twee miljoen euro niet in de algemene reserves te stoppen, maar naar rato van aantal inwoners beschikbaar te stellen aan wijkraden, het niet.

Met vriendelijke groeten,

Luud Pieko
Gemeenteraadslid, fractievoorzitter

Terug