EENLokaal archief 2020

EENLokaal wil aanpak van weesfietsen in onze gemeente EENLokaal wil aanpak van weesfietsen in onze gemeente

09-12-2020

We zien steeds meer zwerffietsen, of weesfietsen binnen onze gemeente. Het valt steeds meer inwoners op dat er ongebruikte fietsen vastgebonden zijn aan lantaarnpalen of ergens in een hoek liggen. Ze lijken geen eigenaar te hebben, ze zijn afgedankt en “te vondeling gelegd” of ze zijn gestolen voor een kort ritje en worden daarna gestald. Vervolgens staan of liggen ze vaak maanden in de weg.Lees meer
Spoorvisie Venlo 2030 behandeld in de gemeenteraad Spoorvisie Venlo 2030 behandeld in de gemeenteraad

04-12-2020

Afgelopen woensdag  is in de gemeenteraad unaniem de spoorvisie 2030 aangenomen. Het spoor en het gebruik bepalen ook het beeld en de leefbaarheid binnen onze gemeente, maar heeft ook invloed op de economie.
Lees meer
Motie EENLokaal aangenomen: afmaken euregionale fietsbewegwijzering  in ons grensgebied! Motie EENLokaal aangenomen: afmaken euregionale fietsbewegwijzering in ons grensgebied!

07-11-2020

Het Venlose college gaat onderzoeken hoe de fietsbewegwijzering aan de Nederlandse kant van de grens  eindelijk eens gerealiseerd wordt, en aan gaat sluiten op het Duitse netwerk.


Lees meer
10-11-2020
Aanpak meervoudige problematiek van de A75 in Tegelen blijft EENLokaal bezighouden

Op dit moment is de Kaldenkerkerweg in Tegelen nou niet bepaald de trots van Tegelen en de gemeente Venlo. In geen enkel opzicht!
06-11-2020
"Linkmiechel"

Onze Luud Pieko heeft vandaag de “Linkmiechel” gewonnen, de jaarlijks terugkerende trofee voor de beste debater!

Door de gemeenteraad verkozen.

06-11-2020
Uit de Raad geklapt!

begroting gemeente Venlo 2021-2024

27-09-2020
de maatregelen rondom COVID-19 in acht genomen? Artikel 44 vragen.

Tijdens een noodzakelijk bezoek aan Venlo centrum afgelopen woensdag viel het ons op dat bijna het gehele winkelend publiek geen mondkapje droeg en de 1,5 meter regel negeerde.
Opvallend is dat bij een bezoek aan Nettetal diezelfde dag het ons opviel dat vrijwel iedereen zeer ruim om elkaar heen liep en dat in alle winkels door de bezoekers mondkapjes werden gedragen.

25-09-2020
wethouder Frans Schatorjé (EENLokaal) bezocht de bus in Tegelen bij Glazenap

Vandaag bezocht wethouder Frans Schatorjé (EENLokaal) de bus in Tegelen bij Glazenap, waar inwoners gevraagd wordt naar hun mening over de hulp die de gemeente biedt op allerlei gebieden
23-09-2020
Uit de Raad geklapt!

De besluitvormende vergadering vond dit keer plaats bij Grenswerk, in een grote zaal waar de afstand van 1,5 meter onderling goed geregeld was.
23-09-2020
Bezoek aan de kinderspeeltuin: Ôs Blie Riëk

Op zaterdag 19 september heeft onze Raadslid Duran Yildiz een bezoek gebracht aan de kinderspeeltuin ‘Ôs Blie Riëk’ in de Tollenstraat.
‘Ôs Blie Riëk’ is een speeltuin die inmiddels 40 jaar bestaat en waar dagelijks vele kinderen en ouders voor een lage prijs, in een veilige en kindvriendelijke omgeving, kunnen spelen en recreëren. De speeltuin wordt gerund door ongeveer 20 tal vrijwilligers die “het lach van een kind” als hun waardering en motivatie zien.
Na een rondleiding heeft dhr. Yildiz namens EENLokaal een enveloppe overgedragen met de opbrengst van het ‘Kerboet Bakken’. Een jaarlijks terugkomende activiteit die EENLokaal tijdens de Winter Kerstmarkt in de Kloosterstraat organiseert.
Dhr. W. Pelzer (de beheerder van Ôs Blie Riëk) was aangenaam verrast en blij met deze financiële bijdrage en de waardering door EENLokaal voor hun inzet en vrijwilligerswerk.
15-09-2020
Zorgen en vragen over chemisch-, bouw- en huishoudelijk dumpafval

EENLokaal ziet graag dat de Groene Brigade van de Provincie, net als in de regio Bergen en Gennep, intensiever gaat handhaven en waken. Dit naar aanleiding van het dumpen van vaten chemisch afval in Belfeld afgelopen zondag.
Hoewel de gemeente niet als enige instantie aan zet is, bij de bestrijding van dit lastige probleem, heeft Leon van den Beucken vragen gesteld aan het college van Venlo.
Dumpafval, zwerfafval en natuurverstoring is een doorn in het oog van vele inwoners dus daarmee ook in het oog van EENLokaal.

12-09-2020
Beantwoording art. 44 RvO vragen inzake Ga toch (veilig) fietsen

Heeft het college naar aanleiding van het aanbieden van de petitie destijds, al gesprekken met de Fietsersbond gevoerd of zitten deze gesprekken nog in de planning? Zo ja, wat is daar uitgekomen, zo nee, waarom niet?
07-09-2020
De Klok is terug in Tegelen

Na tientallen jaren is de klok op de kruising Grotestraat/Spoorstraat weer terug. De plek onder de klok was vroeger een veelgenoemde plek om af te spreken; schuin tegenover de meer dan 100 jaar oude Basisschool St. Jozef
Een oude 30 jaar oude stationsklok van ProRail die dienst heeft gedaan op het station in Den Bosch werd vandaag door pastoor Anu Antony ingezegend en door wethouder Frans Schatorjé (EENLokaal) officieel in dienst genomen.

04-09-2020
Informatieavond voor inwoners Arcen

Wethouder Ad Roest (EENLokaal) opende in Arcen (na Velden en Lomm) de derde informatieavond voor inwoners over de aanleg van een glasvezelnetwerk. De gemeente ondersteunt dit initiatief. Anno 2020 hebben inwoners, het bedrijfsleven en de overheid behoefte aan snellere en meer betrouwbare internetverbindingen. Als 35% van de inwoners in Arcen, Lomm en Velden meedoen dan gaat het glasvezelnetwerk er komen. Wil je achteraf meedoen dan kost je dat 650 Euro aansluitkosten.
22-08-2020
Aanpak van de Kaldenkerkerweg
EENLokaal en SP stellen wederom vragen over de Kaldenkerkerweg Tegelen.

Er wordt gewerkt aan een complete aanpak van de Kaldenkerkerweg. Een groot deel van de financiering is rond. Dit alles begon ooit met een motie Kaldenkerkerweg Tegelen van Leon van den Beucken in 2016, die unaniem werd gesteund en een jaar daarna werd deze weg als topprioriteit benoemd in de Raad. Maar we zijn nu een paar jaar verder. Wij hebben er boven opgezeten en regelmatig doorgevraagd aan het college, en de problematiek in de schijnwerpers gezet.
24-07-2020 (foto Omroep Venlo)
Artikel 44 vragen inzake verkeersveiligheid Maasbreeseweg
Onderwerp: ongeluk met dodelijke afloop Maasbreeseweg-Vlasvenweg

Bij het verlaten van het crematorium Yardenhuis moeten weggebruikers alert zijn op het verkeer op de Maasbreeseweg dat voorrang heeft. Op 22 juli vond er een dodelijk ongeluk plaats doordat vermoedelijk de bestuurder van een personenauto komende vanaf de Vlasvenweg geen voorrang verleende aan een vrachtwagen, volgens een bericht van Omroep Venlo.
Bezoekers van het crematorium Yardenhuis, de natuurbegraafplaats of uitvaartverzorging van der Laan, zijn meestal in een emotioneel kwetsbare situatie. Overmand door verdriet of op hoge leeftijd verlaten ze dan via de Vlasvenweg het gebied om de Maasbreeseweg op te rijden waar de maximale snelheid weliswaar 80 kilometer per uur is, maar vaak sneller wordt gereden. Wij kunnen ons zo maar voorstellen dat de alertheid op dat moment minder is.
Bovenstaande is aanleiding tot de volgende vraag: bent u bereid om met de Provincie in overleg te treden om te pleiten voor de aanleg van een rotonde op de huidige kruising Vlasvenweg-Maasbreeseweg en ons over de uitkomst van uw gesprek te informeren?

Namens de fractie EENLokaal
Luud Pieko

24-07-2020
Artikel 44 vragen inzake bermen maaien
In het krantenartikel in De Limburger van 23 juli 2020 lezen wij dat bij het maaien ongewenste negatieve gevolgen kunnen ontstaan voor het kwetsbaar ecologisch evenwicht.
07-07-2020
Venlo start pilot met ‘houd de lijn vrij-tegels’
Voor blinden en slechtzienden is het vaak een probleem; obstakels op de blindengeleidelijnen. Daarom start de gemeente, in samenwerking met de Venlose Gehandicaptenraad, een pilot met opvallende, blauwe straattegels. Vandaag zijn de eerste tegels, die weggebruikers oproepen om de geleidelijnen vrij te houden van obstakels, op 10 plekken in de binnenstad geplaatst. Samen met de Gehandicaptenraad heeft de gemeente de locaties bepaald: Vleesstraat, Parade, Keulse Poort en het NS Station Venlo.
07-07-2020
Het wonder van Venlo
Met oud-ondernemer Ad Roest kwam in 2018 een politieke outsider financieel aan het roer te staan van de destijds bijna bankroete stad Venlo. In twee jaar tijd heeft de voorman van EenLokaal met zijn onorthodoxe en verfrissende aanpak weer licht in de duisternis weten te brengen.
25-06-2020
Motie EENLokaal “KRACHTIGE VUIST TEGEN VERVUILING” unaniem aangenomen in Gemeenteraad.
Vooral in deze tijd van Covid-19, zien we een toename van zwerfafval en vooral illegale dumpingen. Ook onze gemeenteraadsleden worden hier terecht op aangesproken.
Ook al staan er goed geleegde prullenbakken, soms wordt het vuil er gewoon expres langs geworpen. Zelfs onze natuurgebieden en buitengebieden moeten het ontgelden met afvaldumpingen. Niet alleen druggerelateerd, maar ook bouwafval, huishoudelijke apparaten en afgedankte meubels.
De gemeente ruimt illegale dumpingen weliswaar op, maar het blijft een plaag. Zwerfaval wordt op veel plaatsen periodiek door verenigingen en groepen of individuele vrijwilligers opgeruimd. Juist deze groepen willen wij duidelijk laten zien dat we wat willen doen aan de aanpak van de asociale veroorzakers. Het probleem is dat de boetes laag zijn (€ 140,= minderjarigen de helft) en de pakkans niet zo groot. Bovendien gaat de opbrengst van het boete-geld linea recta naar het Rijk, in plaats van naar de gemeente die het probleem wel moet bestrijden.
EENLokaal diende een motie in “krachtige vuist tegen vervuiling”. Hierin wordt het college van Venlo opgeroepen om samen met de grote gemeenten (G40) bij het Rijk te lobbyen om de gemeenten zelf de hoogte van de boete te laten bepalen en het verkregen geld beschikbaar te stellen aan de gemeenten, om zodoende de problematiek beter te kunnen aanpakken. Verder willen we dat de gemeenten samen de overheid vragen om ook met andere creatieve oplossingen te komen.
Als de Rijksoverheid hiertoe over gaat, denken hier lokaal wel een stap in de goede richting te zetten. Aanvullend op de aanpak die er al is.
We zien dat steeds meer inwoners zich hier terecht aan ergeren en hier foto’s van maken en op de sociale media zetten. Echter lang niet altijd meldt men grootschalige afvaldump bij de gemeente. We roepen wel op om dit te doen via de BuitenBeter app, tel. 14077 of via de e-mail info@venlo.nl
25-06-2020
Groen licht voor noodfonds verenigingen.
De jaarrekening 2019 toont een miljoenenoverschot die ingezet gaat worden voor een aantal zaken. 2.772.000 wordt ingezet voor de gevolgen van de Coronacrisis. EENLokaal, PvdA, SP, GroenLinks, 50PLUS en de fractie Oruc hebben daarvan 772.000 Euro bestemd voor gemeenschapshuizen en verenigingen in sport en culturele sector. VVD, CDA, D66 en PVV stemden tegen en laten verenigingen met financiële problemen in 2020 in de kou staan.
06-07-2020
EENLokaal maakt zich grote zorgen over leefbaarheid Boekend
EENLokaal maakt zich behoorlijk veel zorgen over de leefbaarheid en gezondheid van inwoners van Boekend en daarover hebben we vragen over gesteld aan het Venlose college.

08-06-2020
Omroep Venlo: Noodfonds laat discussie over subsidies niet verstommen
Het aangekondigde noodfonds voor verenigingen zal het debat in de gemeenteraad over het schrappen van subsidies niet doen verstommen.
07-06-2020
Coalitie: stroppenpot van acht ton voor verenigingen in nood in Venlo
De vijf coalitiepartijen EENLokaal, PvdA, SP, GroenLinks en 50PLUS zullen in de oordeelsvormende vergadering van 10 juni aankondigen dat zij op 24 juni in de besluitvormende vergadering een amendement gaan indienen bij Raadsvoorstel 37, de jaarstukken. Ook deze coalitie is niet doof voor de onrust die in delen van de culturele en sportsector is ontstaan en wil met dit amendement voor nu en de komende jaren rust brengen.
Als vervolg op de inbreng van de coalitie tijdens de Kadernota wordt het college opdracht gegeven de €772.000, die voorgesteld wordt toe te voegen aan het Coronafonds, in eerste instantie in te zetten voor gemeenschapsaccommodaties, culturele verenigingen en sportverenigingen met financiële problemen als gevolg van de Coronacrisis en hieruit tevens voor het jaar 2021 en volgend een vangnet in te stellen voor de eventuele gevolgen van de herijking van het subsidiestelsel.
De coalitie geeft hiermee de culturele sector een steuntje in de rug, indien nodig, zoals ook eerder met de bibliotheek werd gedaan, zodat we kunnen ondersteunen in het crisisjaar 2020 en voor 2021 en verder een zachte landing kunnen creëren bij de herijking van het subsidiestelsel.
30-05-2020
Inbreng EENLokaal over de Cultuurvisie ‘Het cultureel vermogen van Venlo’
Tijdens de oordeelvormende vergadering hebben we uitgebreid bij deze visie stil gestaan en hebben we voldoende van gedachte kunnen wisselen. Wij als EENLokaal zijn dan ook van mening dat we die discussie niet overnieuw moeten doen.
28-05-2020
Kadernota EENLokaal 2021
Bij aanvang van deze coalitieperiode werden we geconfronteerd met een rampzalige financiële situatie. We zijn inmiddels zo ver hersteld dat zelfs ons dagblad hier niet aan voorbij kon gaan en concludeert dat Venlo geen zorgenkindje meer is. Complimenten daarvoor aan de organisatie, het college en deze voltallige gemeenteraad.
28-05-2020
Meer geld voor Bibliotheek Venlo, ook de dorpen profiteren!
De hele gemeenteraad heeft gisteravond een motie aangenomen, waarin het college opgeroepen wordt meer subsidie te gaan verlenen aan de Bibliotheek. Het gaat om een aanvulling van 700.000 euro voor vier jaar.
Dat is een mooie opsteker voor de Bieb! Immers uit onderzoek – door de gemeente aangezwengeld – is gebleken dat de bibliotheek het erg goed doet.
Ook EENLokaal wil natuurlijk graag dat de dorpsbibliotheken in Arcen, Velden, Blerick, Tegelen en Belfeld openblijven. En bovendien is het van belang dat we ook in de dorpen de kerntaken - met name educatie - kunnen blijven bieden en versterken. Het kan niet de bedoeling zijn, dat de inwoners van de dorpen naar Venlo moeten trekken om van faciliteiten gebruik te kunnen maken. In de praktijk blijkt al dat dit ook niet gebeurt.
We zijn blij dat de voltallige gemeenteraad oog, oor en waardering heeft voor het werk van de bieb.
27-05-2020
Goed nieuws, Missiemuseum Steyl kan door!
EENLokaal is erg blij dat het gemeentebestuur het Missiemuseum met financiële steun tegemoet
komt. Vandaag is bekend geworden dat het Missiemuseum deze handreiking krijgt.
Daarmee worden niet alleen onze inwoners en bezoekers – die van heinde en verre naar dit
bijzondere en authentieke museum komen – blij gemaakt, maar uiteraard ook de 35 tot 40 vrijwilligers.
We hebben niet alleen een museumkwartier in het Centrum van Venlo, maar ook op andere
plekken.De dorpen rondom het centrum laten ook veel moois zien, waaronder het kloosterdorp Steyl, een
echte toeristische parel. Ook daarvoor willen wij nu en in de toekomst blijven staan.
Naar aanleiding van het bericht dat het Missiemuseum financieel in moeilijkheden zou komen, hebben wij
vrijwel meteen een overleg gehad met het museum en vervolgens artikel 44 vragen gesteld aan het Venlose college.
Samen moeten we nu gaan kijken hoe de financiele steun op lange termijn er uit komt te zien.
aldus Leon van de Beucken ..............
23-05-2020
GEMEENTE VENLO
Niet langer drie minuten wachten aan de telefoon
DOOR PETER HEESEN
Mensen die de gemeente Venlo bellen, moeten gemiddeld twintig seconden wachten voor ze iemand aan de lijn krijgen. Een forse verbetering vergeleken met een jaar eerder, toen dat nog drie minuten duurde.
Dat rapporteert wethouder Ad Roest. Hij vindt het ongepast voor een dienstverlenende organisatie om mensen zo lang te laten wachten dat ze uit ergernis vaak ophangen. Dat gebeurde begin 2019 bij één op de vijf gesprekken. Dat aantal daalde naar 4 procent eind vorig jaar.
Over heel 2019 kreeg de gemeente overigens 76.300 telefoontjes. Ze heeft fors geïnvesteerd, aldus Roest, om de bereikbaarheid te vergroten, maar ook om de telefoontjes goed af te handelen. Dat betekent dat de beller in contact komt met de juiste ambtenaar. Eind 2018 was in 35 procent van de gevallen sprake van een ‘geslaagde contactpoging’, een jaar later was dat aantal bijna verdubbeld.
19-05-2020
Ecologische Stadstuin Venlo Oud-Zuid
Vitalisering en het realiseren van samenhorigheid in de wijk “Venlo Oud-Zuid” middels het ontwikkelen van de Ecologische Stadstuin. Dat het idee na 4 jaar echt levensvatbaar geworden, fysiek nog niet zichtbaar is, betekent niet dat er op de achtergrond niets gebeurd.
16-05-2020
CDA en EENLokaal stellen vragen over afvaldumping
CDA (Tom Verhaegh) en EENLokaal (Leon van den Beucken) hebben vragen gesteld aan burgemeester Antoin Scholten over de toename van het dumpen van afval.

Dit is een grote ergernis van beide fracties én van vele inwoners van onze gemeente. Burgemeester Scholten beaamt dit probleem en geeft direct aan dat handhaven ontzettend moeilijk is en daarvoor hebben we begrip. Er wordt al ingezet op verruimde openingstijden van het milieustation en duidelijke communicatie over andere plekken waar afval naartoe gebracht kan worden. Verder geeft de burgemeester aan dat de afdeling openbare werken proactief het afval verwijdert.
Het college gaat volgende week bespreken of afval thuis kan worden opgehaald tegen een bescheiden vergoeding. Dit gebeurt al bij meerdere gemeenten. Wij hopen dat dit een positief besluit zal zijn!
Uiteraard moeten overtreders keihard aangepakt moeten gaan worden, ook al is het op heterdaad betrappen nog niet zo eenvoudig. De boetebedragen zijn landelijk vastgesteld op 140 euro, en de “opbrengst” gaat nu naar het Rijk. Om de gemeenten te steunen in de strijd tegen het toenemend asociaal gedrag, zwerfafval en grote dump, zal dit toch echt anders moeten. Dat wil zeggen veel hogere boetes en deze boetes zullen ten goede komen van de gemeente Venlo.

Op vragen over afsluiting van de bossen voor auto’s in het Holtmühle-gebied bij Belfeld en Tegelen, heeft Leon van den Beucken nog eens aangegeven, dat er binnenkort wel degelijk slagbomen komen. Daarover dreigde een misverstand te ontstaan. Een en ander wordt door gemeente en Staatsbosbeheer samen opgepakt.
05-05-2020
Infographic zichtbaar via beeldschermen in Stadskantoor
Soms duurt het wat langer, maar dan heb je ook wat! Op het stadskantoor kan iedere bezoeker nu zien wat de gemeente Venlo jaarlijks aan Euro's binnenkrijgt en wat er weer wordt uitgegeven! Zo ziet de inwoner in 1 oogopslag waar het geld naar toe gaat.
16-05-2020
CDA en EENLokaal stellen vragen over afvaldumping
CDA (Tom Verhaegh) en EENLokaal (Leon van den Beucken) hebben vragen gesteld aan burgemeester Antoin Scholten over de toename van het dumpen van afval.

Dit is een grote ergernis van beide fracties én van vele inwoners van onze gemeente. Burgemeester Scholten beaamt dit probleem en geeft direct aan dat handhaven ontzettend moeilijk is en daarvoor hebben we begrip. Er wordt al ingezet op verruimde openingstijden van het milieustation en duidelijke communicatie over andere plekken waar afval naartoe gebracht kan worden. Verder geeft de burgemeester aan dat de afdeling openbare werken proactief het afval verwijdert.
Het college gaat volgende week bespreken of afval thuis kan worden opgehaald tegen een bescheiden vergoeding. Dit gebeurt al bij meerdere gemeenten. Wij hopen dat dit een positief besluit zal zijn!
Uiteraard moeten overtreders keihard aangepakt moeten gaan worden, ook al is het op heterdaad betrappen nog niet zo eenvoudig. De boetebedragen zijn landelijk vastgesteld op 140 euro, en de “opbrengst” gaat nu naar het Rijk. Om de gemeenten te steunen in de strijd tegen het toenemend asociaal gedrag, zwerfafval en grote dump, zal dit toch echt anders moeten. Dat wil zeggen veel hogere boetes en deze boetes zullen ten goede komen van de gemeente Venlo.

Op vragen over afsluiting van de bossen voor auto’s in het Holtmühle-gebied bij Belfeld en Tegelen, heeft Leon van den Beucken nog eens aangegeven, dat er binnenkort wel degelijk slagbomen komen. Daarover dreigde een misverstand te ontstaan. Een en ander wordt door gemeente en Staatsbosbeheer samen opgepakt.
09-05-2020
Goed nieuws van onze EENLokaal wethouder Ad Roest.
Onze coalitie krijgt de financiën steeds beter onder controle. Dit is wat onze Ad vandaag op zijn facebookpagina publiceerde: “als wethouder financiën en organisatie ben ik trots op de voorlopige jaarrekening 2019 met een positief resultaat van bijna 5 miljoen, bovenop het begrote begrotingsoverschot van € 5,283 miljoen dat door een begrotingswijziging is toegevoegd aan het weerstandsvermogen. Twee jaar geleden was er nog sprake van grote oplopende tekorten. Door de scherpe sturing van de afgelopen jaren hebben we nu ook de buffers om de gevolgen van de Coronacrisis zoveel mogelijk op te vangen’.
14-04-2020
WM Raadsnotitie Cultuurvisie
door Duran Yildiz
10-04-2020
Stadspeiling: Venlonaren tevredener dan twee jaar geleden
Om het jaar voert de gemeente een Stadspeiling uit. Hierin onderzoeken we hoe onze inwoners aankijken tegen actuele lokale onderwerpen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan leefbaarheid, zorg en welzijn, cultuur en sport en de gemeentelijke dienstverlening. Belangrijkste conclusie is dat de algehele tevredenheid van onze inwoners gestegen is ten opzichte van 2017. Daarnaast blijkt uit de Veiligheidsmonitor dat mensen zich veiliger zijn gaan voelen.
04-04-2020
Venlo in tijden van de coronacrisis
De burgemeester, wethouders en de gemeentesecretaris van de gemeente Venlo hebben een brief geschreven aan de gemeenteraad over Venlo in tijden van de coronacrisis.
03-04-2020
EENLokaal-Vragen Missiemuseum beantwoord door Venlose college
Gisteren ontvingen we de beantwoording van de vragen van Leon van den Beucken w.b. het voortbestaan van het Steyler-missiemuseum.
EENLokaal maakt zich zorgen over de toekomst van het Steylers Missiemuseum en vindt het belangrijk dat dit museum in de toekomst voor onze inwoners en bezoekers behouden blijft. Ook de zorgen van de inwoners van met name Steyl, Tegelen en Belfeld – maar ook ver daarbuiten – zijn niet aan ons voorbijgegaan.
De gemeente voert op dit moment gesprekken met het Missiemuseum en andere partners over een structurele oplossing, zodat het museum in de toekomst gewoon kan blijven bestaan.
De gemeente is het met ons eens dat dit Museum - net als andere organisaties - een prachtplek is, ook met het oog op het sociale aspect: de vrijwilligers. Want behalve een museumfunctie is het ook een centrum voor ontplooiing.
De beantwoording is "voorzichtig bemoedigend" maar we zullen de vinger aan de pols houden.
Venlo Fietst
verplaatst naar 24 en 25 april 2021
Na bestuurlijk overleg en overleg met gemeente Venlo en gemeente Straelen, heeft VenloFietst besloten het evenement dat gepland stond op 25 en 26 april 2020, te verplaatsen naar 24 en 25 april 2021. Gezien de coronaperikelen zijn de risico’s op alle fronten onverantwoord om dit evenement in 2020 door te laten gaan.

EENLokaal fractieondersteuner Laurence Winter is mede-initiatiefnemer van een nieuw fietsevenement in Venlo
Goed Bezig!
02-03-2020
EENLokaal Flitsclip
Burgerinitiatief Venlo,

Naar aanleiding van de buurtcafés heb ik het initiatief genomen de opzet van deze buurtcafés in onze buurt te implementeren. Buurt was meteen enthousiast en in een gezamenlijk overleg zijn knelpunten en wensen naar voren gekomen. De gemeente kon deze punten op de samenlevingsagenda zetten en is hiermee aan de slag gegaan. Er zijn al diverse stappen gemaakt, de buurt zelf heeft een buurt app opgezet die tot tevredenheid werkt. Er zit weer leven in de buurt van Huis en Hof in de Vossener te Venlo
06-02-2020
Hondenbelasting gemeente Venlo
In deze collegeperiode wordt de hondenbelasting stapsgewijs met uiteindelijk 40% verlaagd, zoals besloten door de gemeenteraad Venlo. De keuze om te verlagen in plaats van afschaffen is destijds gemaakt om de daling van de gemeentelijke inkomsten niet te abrupt te laten zijn.
In de media horen en lezen we de laatste dagen, ook vandaag weer in De Limburger, dat het de hondenbelasting niet altijd een positieve bijdrage levert aan het huishoudboekje van gemeenten. De kosten van deze belasting vallen in sommige gemeenten hoger uit dan de opbrengsten.
06-02-2020
Railterminal Venlo
In De Limburger van 5 februari lazen we dat Duisburg overweegt juridische maatregelen te starten tegen uitbreiding van de railterminal in Venlo en een klacht zal indienen bij de Europese Commissie. Er vanuit gaande dat de berichtgeving in De Limburger juist is verzoeken wij u om in overleg te treden met de Provincie Limburg en Cabooter en ons de onderstaande vragen te beantwoorden.

05-02-2020
Vragen over Missiemuseum Steyl
Het Missiemuseum Steyl is een begrip in Steyl en daarbuiten. Wie is er niet in contact gekomen met de beer, de dieren en de mooie, interessante zaken die met de rijke historie van het missiewerk te maken hebben?

Het is duidelijk dat het Missiemuseum het moeilijk heeft en daarom heeft Leon van den Beucken van de fractie EENLokaal hierover vragen gesteld aan het college. Immers er werken ook nog bijna 40 vrijwilligers met ziel en zaligheid en Kloosterdorp Steyl is toch een van de parels van de gemeente Venlo, als het om toerisme gaat! Binnen onze parel Kloosterdorp Steyl is het Missiemuseum een onmisbare schakel.

Daarom heeft Leon van den Beucken vandaag ook een bezoek gebracht aan de mensen van het Missiemuseum en de bevlogenheid, maar nu ook bezorgdheid van dichtbij kunnen voelen!
Stichting Venlo Fietst
Na bestuurlijk overleg en overleg met gemeente Venlo en gemeente Straelen, heeft VenloFietst besloten het evenement dat gepland stond op 25 en 26 april 2020, te verplaatsen naar 24 en 25 april 2021. Gezien de coronaperikelen zijn de risico’s op alle fronten onverantwoord om dit evenement in 2020 door te laten gaan.

De stichting VenloFietst heeft er via bemiddeling door fractievoorzitter Luud Pieko van EENLokaal voor kunnen zorgen dat houders van de Stadspas Venlo (vanaf januari) voor het meedoen aan VenloFietst op 25 & 26 april 2020 een fikse korting krijgen.
01-02-2020
Spijbelen in Venlo
Recent hebben we in Dagblad de Limburger kunnen lezen dat ‘Fors meer leerplichtige jongeren spijbelen in Venlo’
01-02-2020
Erfgoed Kazerne Kwartier
De wethouder heeft afgelopen woensdag tijdens de behandeling van de visie Kazerne Kwartier, de inhoud van onze motie over ‘Erfgoed Kazerne Kwartier’ toegezegd. Met deze motie proberen we enkele monumentale onderdelen in het gebied te herstellen, bepaalde cultuur historische elementen zoals de ophaalbrug, de put en de gracht te reconstrueren. En tenslotte een informatie centrum te realiseren, die het rijke cultuur historisch verhaal van het gebied kan vertellen aan bezoekers.
23-01-2020
We doen het best goed in Venlo!

De Provincie heeft de gemeenteraad een brief gestuurd waarin gemeld wordt dat de Provincie blij is met de begroting van de gemeente Venlo en we ook in 2020 niet onder verscherpt toezicht van de Provincie komen. Hieronder het eerste deel van de brief.

We doen het best goed in Venlo!

Begroting 2020, Geachte raad, in ons schrijven van 26 maart 2019, 2019/22076, hebben wij uiteengezet onder welke voorwaarden een gemeente in 2020 in aanmerking kan komen voor repressief begrotingstoezicht. Aangezien uw gemeente aan alle voorwaarden voldoet, komt zij in 2020 voor deze vorm van toezicht in aanmerking. Dat betekent dat noch de begroting, noch de wijzigingen daarvan onze goedkeuring behoeven.

Copyright © 2017 EENLokaal. All rights reserved