vervolg: Voorzichtig, positief begin voor een verbetering aanrijtijden ambulance, vooral in Arcen vervolg: Voorzichtig, positief begin voor een verbetering aanrijtijden ambulance, vooral in ArcenDat gesprek heeft plaatsgevonden. De AZLN had 10 december jl. een verhelderend onderhoud met de gemeente Venlo en ziet de gemeente ook als een directe gesprekspartner. De organisatie gaat serieus (verder) op zoek naar verbeteringen, er is op dit moment een verkenning naar een aantal oplossingsrichtingen. Ook heeft de AZLN gereageerd richting de dorpsraad van Arcen en heeft daarbij aangegeven zelf ook niet tevreden te zijn over de situatie in Arcen en het probleem te erkennen.
De nieuwe gemeenteraad zal in het voorjaar voor een openbare informatiebijeenkomst worden uitgenodigd, waarin zij wordt geïnformeerd over de stand van zaken en mogelijkheden. Voordat deze bijeenkomst plaatsvindt, zal er ook nog een gesprek zijn met het (nieuwe) college, de dorpsraad Arcen en de AZLN.
De norm is dat voor spoedritten (A1)  95% van de ambulances binnen 15 minuten ter plekke moet zijn na de melding. In Arcen (57%) en Lomm (81%), en in veel mindere mate in Velden (92%) en Belfeld(94%), werd dat in 2020 niet gehaald.  De cijfers van de eerste drie kwartalen 2021 waren voor Arcen nog beroerder. Ook in de nieuwsberichten van de Limburger en Omroep Venlo en het programma Nedinscoplein van Omroep Venlo zijn de zorgen aan bod gekomen. 
De vinger aan de pols blijven houden dus.

Terug